Organik Tarım

Organik Gübrenin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.

Organik maddece zengin olan topraklarda, bitkiler suya daha az ihtiyaç duyarlar. Sulama suyunda gereksiz su harcamalarını önlemiş oluruz.

Organik gübre toprağın rengini koyulaştırır, daha fazla ısınmasını sağlar.

Organik Gübre ve Kimyasal Gübre Arasındaki Farklar

Bitkiler için yeterli miktarda Nitrojen, Fosfor ve Potasyum ihtiva eder. NPK yönünden bir bitkiye gerekebilecek KADAR içeriğe sahiptir.

Bitki için yeterli miktarlarda Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) içermektedir.

Toprağın Ph dengesini korumaya yardımcı olur ve tuzlanmanın ve alkalinityi kontrolünü sağlar.

Toprakta EC yi dengelemeye yardımcı olarak bitkinin beslenme adaptasyonunu arttırır.

Çok yüksek miktarda organik karbon ve humus içererek toprak karakteristiğini arttırır.

Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.

Toprağın dokusunu zenginleştirerek havalandırma özelliğini pekiştirir.

Çok yüksek miktarda biyolojik aktivasyon barındırır, bu şekilde düzenli bir kullanımdan sonra her ekinde daha az gübreleme gerekecektir.

Yeterli miktarda doğal hormonla ürünlerin yetişmesine ve üretimine yardımcı olur.

Ürünler % 100 Organik olarak yetiştirilir.

Çoğunlukla bir element içerirler (Örneğin üre nitrojen içerir) veya maksimum iki element içerirler. Gerekli tüm besinleri tek tip bir kimyasal gübrede bulmak mümkün değildir.

İçermemektedir.

Her kullanılışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak tuzlanmayı ve alkalinityi arttırır.

Toprakta EC dengesizliğine yaratarak bitkide beslenme asimilasyona yol açar.

Organik karbon ve humus içermemektedir.

Toprağın su tutma kapasitesini azaltır.

Toprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yitirmesine yol açar.

Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz daha azaltır. 

 Bitki İçin Büyüme Hormonu İçermemektedir.

Ürünlerde organik koku ve lezzet bulunmaz.

Scroll Up