BİOEFFEKTORY FAYDALARI

 
 

Bioeffektory Gübrenin Faydaları Nelerdir?

Bioeffektory Gübre, uygulandığı bitkide gücre bölünmesini ve büyümesini sağlar. Su ve besin maddelerini kolayca bulabilmesi için kökü toprağın derinliklerine ulaştırır. Böylece genişleyen ve büyük bir toprak hacmi kazanan kök, hücre mebranlarının (zarlarının) alışkanlığını ve köke besin maddelerinin girişini kolaylaştırır. Besin girişi sırasında toprakta bulunan kayalaşmış fosfat, sülfat ve potasyum gibi maddeleri parçalayarak bitki bünyesine taşır. Havadaki azot fiksasyonunu da sağlayan Bioeffektory Gübre, bitkilerin düzenli beslenemsine yardımcı olur. Tüm bunlar olurken, milyarlarca canlı mikroorganizma da toprak için çalışmaya başlar.

ÇİÇEK OLUŞUMU VE VERİMLİLİK

Erik için çözelti çiçeklenmeden önce uygulanır. Buda çiçeğin miktarını arttırır. Aynı zamanda çiçekler daha verimli hale gelir daha iyi meyve verir. Arılarda sağlıklı çiçekleri sever.

KENDİNİ ZARARLI MADDELERDEN KORUMA

Pamukta her 3 haftada bir uygulanır. Bu bitkinin çiçeklenmesi zaman alır. Bu süreçte zararlı böceklere karşı savunmasızdır. Burda hiç böcek ilacı kullanılmamıştır. Pamuk tamamen zehirsizdir. Bu çözelti sinek istilasını önlemektedir.

LİMONDA GELİŞİM

Çiçeklenmeden sonra iyi ve sağlıklı çiçeklerin hepsi meyveye dönüşür aynı zamanda bu meyvelerin çoğundan aromalı sağlıklı limonlar gelişir. En etkili çözüm için 3 haftada bir uygulanır.

ŞEFTALİ AĞACI

Ağaçlar meyvelenmeden önceki ilk haftalarda suyun içinde ve aşırı soğukta kalır Çiçeklenmeden önce ilk defa bu çözelti uyhulanır sonrasında her 3 haftada bir Ağaçlar strei olağanüstü iyi bir şekilde atlatır hasatta aromalı verimli meyveler verir

VERİMLİLİK POTANSİYELİ / EKONOMİ

Çözeltinin düzenli aralıklarla 3 haftada bir kullanımında , toprağın sulanması halinde mantar ve böcek ilacı gereksizdir. Verim Potansiyelinide arttırır. Soldaki resimde mantar ve böcek ilacı olmadan serada yetiştirilir. Tüm bu süreçte sağlıklı ve aromatik domatesler hasat edilir. Ayrıca azotun %30 kullanıldı Sentetik fosfordan tamamen vazgeçildi. Fosfor genellikle toprakta bulunur, ancak bununla beraber her zaman bitki için önemliçözünmüş bileşikler arasında değildir. Çözelti olarak kullanılan araç bitkilerin kendi kendine toprakta çözünülülmesidir.

BESİN DEĞERİ DİNAMİĞİ

Soya bitkisi simbiyotikte azot bağlayıcı bakterilere eğimlidir. Bu azot direk bitkiye verilir. Bu simbiyotikte bitkide sentezin gerçekleşmesiyle bitki bakteriyi besler ve ona enrji verir Bu resimde olağan üstü bakteri oluşmuştur.

STRES DİRENCİ

Buradaki resimde portakal doludan aşırı zarar görmüştür. Çiçeklenmenin başlamasıyla, doludan çok önce çözelti uygulaması başlatılmıştır. Bitki okadar yaşam doluyduki dolu yaralarını kendi kendine iyileştirdi. Biberde nispeten yüksek sıcaklıkta yetiştirildi Bitki tüm süreçte hayat doluydu ki stres semptomları göstermedi.

HAYVAN HİJYENİNDE BİOEFFEKTORY

Sağlıklı hayvanın ahır hijyeni ile alakası yoktur. Buradaki şart sağlıklı bir şekilde serpmek Çözelti dışkılara püskürtülmesi ile doğal nemlendirme ortaya çıkar. Bununla beraber koku önlenir Ahırın kliması havası değişir iyileşir.


BİOGAZ SÜRECİNDE BİOEFFEKTORY

Bioeffektory sürecini tamponlar (Biyoloji süreci) Bakterili metan oluşumunu uyarır eksik fermantasyonda ve madde devrini destekler.

SULARIN TEMİZLENMESİNDE BİOEFFEKTORY

Gölet ve göller çoğunlukla kokar, biyolojik denge olmadığından. Bu bölümdeki topraklarda tarımla uğraşan çoğunlukla dengede kalmıyor. Çözeltinin bu alanlarda kullanımı göllere doğal den geakışını sağlar. Resimdeki sulak bölüm bu çözelti ile tedavi edilir. Bu süreçte nemlendirilir. Asıl malzemeden çok kez organik gübre ortaya çıkar. Kimi kombinazyonlarda ilacın bitkiye uygulanmasında tüm sentetik gübreden vazgeçilir. Topraktaki fosforu bitkinin kendisi çözelti ile çözer.

Scroll Up